Om ASTRIK

Askøy sykkel- & triathlonklubb (ASTRIK) ble stiftet 21.september 2007. Klubben har de senere år vokst i takt med den generelle sykkelinteressen i landet og området.

Alle som er interessert i sykkel og triathlon er hjertelig velkommen som medlemmer.

Styret i Astrik

Formann: Per Victor Herland

Oppgave: Organisere og lede klubbens arbeid, kjenne til og forstå idrettens lovverk, samarbeide med valgkomiteen og gjennomføre årsmøte, være klubbens talerør i kommunen, forberede og lede styre og lagsmøter, ansvar for adresseforandringer til krets/ forbund, utarbeide og ajourføre klubbens aktivitets og handlingsplan. Rittsøknader.

Tlf. 913 63 141 / E-post: leder@astrik.no

Per Victor Herland. Andre oppgaver: Kurs og utdanningsansvar. Kontakt overfor Askøy Idrettsråd (IRA), Ansvarlig for årsrapport fra styret. Fylle ut vaktlister til arrangementer. E-post: leder@astrik.no

Nestformann: Petter Bjørndal

Oppgave: Stedfortreder for leder, ansvar for media-kontakt og sponsor-kontakt. Ansvar for lånesykler sammen med klubbhenger. Kontaktperson Triathlon (E-post: triathlon@astrik.no). E-post: nestleder@astrik.no

Styremedlem, sekretær: Tormod Strømsnes

Oppgave: Referent på styre og medlemsmøter, være klubbens arkivar. E-post: sekretaer@astrik.no

Kasserer: Geir-Inge Seim

Oppgave: Føre klubbens regnskap, disponere klubbens bankkonti, foreta utbetalinger, ansvar utsendelse av kontingent, klubbens årsregnskap, økonomi og budsjett, ansvar for klubbens medlemskartotek. E-post: kasserer@astrik.no

Revisorer: Tom Thorgersen og Roger Harkestad

Styremedlem: Ove Henning Simlenes

Oppgave: Kontaktperson juniorgruppe, Kontaktperson mot sportslig utvalg (SU). Politiattester. E-post: ungdom@astrik.no

Web, epost: Sveinar Rasmussen

Oppgave: Ansvar for web-sider, epost og “teknisk”. E-post: webtips@astrik.no

Varamedlemmer

Bjørn Ivar Grøttåe
Oppgave: Varamedlem

Jørn Andre Sandvær
Oppgave: Rekruttering og treningskoordinator for aldersbestemt gruppe. E-post: trening.aldersbestemt@astrik.no

Per Ivar Andreassen
Oppgave: Ansvar for drakter, pokaler, startnummer. E-post: drakter@astrik.no

Klubbvogn med utstyr

Petter Bjørndal
E-post: klubbvogn@astrik.no

Felles e-post til klubben/styret: post@astrik.no

Retningslinjer søndagsturer

  • Folk og utstyr være iht. lengde på tur og etter vær og forhold.
  • Det utpekes en ansvarlig per gruppe.
  • Fortrinnsvis deles det inn i minst 2 grupper ut ifra ønsket hastighet
  • Turens destinasjon og rute gjennomgås før start slik at alle er informert og har lik forståelse (eventuelt om det kjøres hardt i bakker og ventes på toppen etc.).
  • Alle har et kollektivt ansvar for å sørge for at hastighet tilpasses gruppen, ansvarlig har et ekstra ansvar for å holde gruppen samlet og at alle er med.
  • Sikkerhet er viktigst – alle skal vel hjem.
  • Astrik tar hensyn i trafikken, vi følger trafikkregler og opptrer hensynsfullt.