Årsmøtet for 2021

Hei alle sammen!

Årsmøtet for 2021 for Askøy Sykkel og Triathlonklubb ble avholdt i dag 24.03.2021.

Regnskap for 2020 og nytt budsjett for 2021 ble godkjent.

Vi ønsker nye medlemmer i styret og valgkomiteen hjertelig velkommen. Følgende er valgt inn i styret for 2021-2022: Petter Bjørndal som nestleder, Geir-Inge Seim som kasserer, Tormod Strømsnes som sekretær og Bjørn Ivar Grøttå som vara. I valgkomiteen kommer Marius Folkedal inn som nytt medlem.

Takker alle klubbmedlemmer som var med på årsmøtet, som sikret klubben videre drift og takk til alle medlemmer som støtter oss i en vanskelig Corona-tid.

Vi ser frem til at Coronaen blir nedkjempet og at vi atter kan møtes til trening. Ta vare på hverandre så lenge.

Mvh Styret Askøy Sykkel og Triathlonklubb.

Innkalling til digitalt årsmøte i Askøy Sykkel og Triathlonklubb 2021

 • Dato og tidspunkt
  • Onsdag 24.03.2021 kl. 19.00
 • Sted
  • Digitalt live-stream på web

Grunnet at dette er digitalt årsmøte, må de medlemmer som vil delta på live-stream møtet, melde seg på til møtet på forhånd, så styret får sjekket at deltagere er stemmeberettigede og at dokumenter + instruksjoner videre kan sendes direkte til de påmeldte møtedeltakerne.

De som melder seg på har frist til dagen før årsmøtet til dette, den 23.03.2021 kl. 12.00. Påmelding sendes innen nevnte frist med medlemsnavn og aktuell personlig e-postadresse som kan benyttes for møtet til: leder@astrik.no

Forslag som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende snarest mulig og senest 10 dager før årsmøtet, innen den 14.03.2021. Årsberetningene må også være klare innen den 17.03.2021. Mangler du e-posten om årsmøtet 24.03.2021, send en e-post og oppgi navn og sendt forespørsel til leder@astrik.no.

Saksliste

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede gjøres ved påmelding.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Dirigent og referent er klubbformannen som leder møtet digitalt. 2 medlemmer underskriver protokollen, henholdsvis leder og Sveinar R. som for 2020.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta nytt budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan 2021.
 10. Foreta følgende valg:
 • leder
 • styremedlemmer, 2 personer, kasserer og nestleder + 1 varamedlem.

Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

 • Revisorer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
 • Valgkomité med 1 nytt medlem for neste årsmøte 2022

Styret ønsker alle velkommen til årsmøtet 2021!
Med vennlige hilsninger fra oss i styret for Askøy Sykkel og Triathlonklubb.

Astrik-buss etter Bergen-Voss sykkelritt

Voss Idrettshall KF – Lørdag 14. august 2021 klokken 16:00

Tradisjonen tro setter vi opp felles buss etter Bergen Voss, tidspunkt er ca kl. 16 og vi tilpasser dette de som kjører felles opplegg på 6 timer og sørger også for at folk har tid til dusj og mat.

Pris pleier å ligge cirka 50 kr under BCK sitt opplegg.

Buss stopper ved Bystasjonen og Kleppestø.

Det er plass til 25 stykker i bussen.

Les mer om dette på
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/237398097787368

Astrik Bergen-Voss: Påmelding

Bergen-Voss sykkelritt går av stabelen lørdag 14. august 2021 klokken 07:00.

Astrik stiller med 3 fartsgrupper. Det oppfordres til at mange melder seg på.

Samtidig oppfordres det til å bruke gruppen aktivt for å avtale treningsturer etc.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/152637906648525

Vi benytter grupperegistrering for Bergen-Voss 2021 og du kan registrere ryttere frem til 30. april. Faktura, for de som har valgt det, blir sendt senest 1. mai.

All betaling vil da skje via klubben.

Deltagere i gruppen skal bruke følgende link:
https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=5206

5 timer : 32-33 km/t snitt
Gruppe 1

5.5 time : 29-31 km/t snitt
Gruppe 2

6 timer: 27-28 km/t snitt
Gruppe 3

Brukernavn og passord for disse gruppene er 1) navnet på vår klubb (6 bokstaver med stor forbokstav), 2) et mellomrom og 3) et tall. Tallet er gruppe-nummeret. Benytt riktig gruppe for fartsgruppen du ønsker.

(og ja, passordet er ikke skrevet ut i klartekst for å unngå at webcrawlere plukker opp dette og melder seg på hehe)

Sykkel-treningstur til Rosendal 5. juni

Lørdag 5. juni 2021 klokken 09:00

Våren 2021 inviterer vi alle Astrikere til treningstur til Rosendal. Dette blir i stedet for Spania tur og Vossatur.
(Spania satser vi på at vi kan reise til i 2022!)

Vi kjører ut sammen men det er flere alternative ruter, mer info om dette vil bli lagt ut senere.

Korteste rute vil være ca. 10 mil, lengste ca. 16.

Om en bare vil sykle en dag, så går det også hurtigbåt mellom Bergen og Rosendal.

Er også mulig å sykle inn lørdag, gå tur eks til Meldeskinn og ta båt hjem søndag ettermiddag.

Vi tenker å få med følgebil for transport av bagasje og eventuelt… kost for dette vil bli ca 2-400 avhengig av antall deltakere.

Vi bor på Rosendal Fjordhotell. Du må legge til i Facebook-eventets kommentarfelt om du vil ha enkelt eller dobbeltrom.

Kr. 1550,- pr. person i dobbeltrom
Kr. 1995,- pr. enkeltrom

Prisen inkluderer dagens 3-retters middag med kaffe samt overnatting og frokost.

Nistepakke, som dere kan smøre selv ved frokosten, kommer i tillegg med kr. 85,- pr. person.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/116370953585259

https://www.rosendal-fjordhotel.no

Nye medlemmer til styret for 2021

Hei alle Astrik venner!

Det er tid for å finne nye medlemmer til styret for 2021 i Astrik.
Håper det er noen som har lyst og kan tenke seg å bidra litt for denne fine klubben.

Valg-komiteen ber kandidater om å ta kontakt med valgkomiteen, se kontaktinformasjon nede på dette innlegget.

De stillingene som vi trenger å fylle fra 2021 er:

 1. Nestleder
 2. Kasserer
 3. Varamedlem
 4. Styremedlem, sekretær

Oppgaver

Nestleder:  Oppgave: Stedfortreder for leder, kontaktperson juniorgruppe, ansvar for mediakontakt og sponsorkontakt.

Styremedlem, sekretær:  Oppgave: Referent på styre og medlemsmøter, være klubbens arkivar.

Kasserer:  Oppgave: Føre klubbens regnskap, disponere klubbens bankkonti, foreta utbetalinger, ansvar utsendelse av kontingent, klubbens årsregnskap, økonomi og budsjett, ansvar for klubbens medlemskartotek.

Varamedlem: Oppgave: klubbvogn med utstyr, varamedlem i styret.

For leder sine oppgaver for sammenlikning:

(Formann: Oppgave: Organisere og lede klubbens arbeid, kjenne til og forstå idrettens lovverk, samarbeide med valgkomiteen og gjennomføre årsmøte, være klubbens talerør i kommunen, forberede og lede styre og lagsmøter, ansvar for adresseforandringer til krets/ forbund, utarbeide og ajourføre klubbens aktivitets og handlingsplan. Rittsøknader.
Andre oppgaver: Kurs og utdanningsansvar. Kontakt overfor Askøy Idrettsråd (IRA), Ansvarlig for årsrapport fra styret. Ansvar for lånesykler. Fylle ut vaktlister til arrangementer.)

For Valgkomiteen
Per Magne, Frode og Tormod
kontakt: torm-st@online.no / 97120442

Vintertilbud – innetrening Nr 1 Fitness Askøy

Da nærmer det seg sesong igjen for inne-trening. Vi har som meldt inngått samarbeid med Nr 1 Fitness på Askøy/ Strusshamn som gir flere muligheter. Avtalen med halvtårs-kort og helårskort gjelder ellers i alle nr 1 Fitness sentre som finnes.

Med Nr 1 Fitness Askøy har vi fått en meget god avtale på års og halvtårsavtaler. Uansett hva en velger, så blir prisen kun kr. 349 pr. måned, med mulighet å betale kr. 2094 forskuddsvis for halvtårsavtale – om en ønsker det.

Vi har også fått med samme pris for familiemedlemmer av Astrikere, de må kun betale en startkostnad på kr. 250 ved halvtårsavtaler, ingenting på helårsavtaler. Astrikere betaler ikke noe ekstra uansett, dette sponses av klubben, så dette trekkes fra. Innmeldingsskjema går via google docs. Ved innmelding kan du velge betalingsalternativer i skjemaet-trykk «submit»/ send når du vil bestille. Trykk gjerne på innmeldingsskjema under, «påmeldings-lenke».

Påmeldings-lenke:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIJfrDhuWHf35ACZ00JY5EAC9PaQqCB8agQf7C1I5LcDW9XQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628&fbclid=IwAR0FYfbNZNsnMO3duP1Vkeu9wfLYwLfAQuuQ0JXOKzx78MXAnzgMkv0ngSU

Alle har får tilsendt e-post med fullstendig informasjon, dette er spesielt viktig å lese i år, inkludert for aldersbestemt gruppe. En kan delta på alle saltimer som finnes på programmet og trene så mye en vil. Gjelder som nevnt i alle Nr 1 Fitness sentre og nå også for familiemedlemmer. Det er nå åpnet for å melde seg inn på ønsket treningsavtale. Se info ellers på innmeldingsskjema.Nettside med opplysninger om senteret og oversikt time og ukesplan finner du her:
https://www.nr1fitness.no/askoy/

Årsmøte Askøy Sykkel og Triathlonklubb 2020

Årsmøtet ble gjennomført og avholdt på web med live-stream som planlagt den 11.06.2020. Årets budsjett preges ellers sterkt av Corona-tilstandene og det er gjort flere kutt for å komme i havn. Det er prioritert at treningstilbud skal bestå sammen med grunnpilarer for sosiale aktiviteter og eventuelle turer. Dette betinger at alle støtter opp om klubben og betaler sin medlemskontingent, slik at vi kan tilby treninger, turer, eventuell transport osv. også gjennom sommer/ høst og vinter til vår 2021. Mer utfyllende referat er sendt alle medlemmer direkte. Styret håper at alle vil stille positivt opp om klubben og sikre drift gjennom en vanskelig Corona-tid. Gledelig nytt ellers: Vi beholder samme medlemskontingenter for 2020 som i 2019. Disse vil nå sendes ut. Er du med? 👍😀

Hilsen fra styret i Askøy Sykkel og Triathlonklubb 2020