Innkalling årsmøte 2024

Til alle medlemmer i Askøy Sykkel og Triathlonklubb:

Det innkalles med dette til årsmøte 2024 for Askøy Sykkel- og

 • Sted
  • Haugland Skole på Hauglandshella
 • Dato og tidspunkt
  • Tirsdag 12.03.2024 kl. 19.00

NB! Det er i utgangspunktet plass til 30 personer og vi må ha påmelding så vi kan se at dette er plass nok til alle interesserte klubbmedlemmer i Astrik. Fint om en kan melde seg på så raskt som mulig, så vi vet om vi trenger større plass.

Det vil bli servert noe å spise og drikke til møtet. Vi bestiller pizza. Trenger 3 som kan ta med kaffekanne med kaffe. Om du har mulighet, meld til: leder@astrik.no.

De som melder seg på har frist til senest uken før årsmøtet til dette, senest den 05.03.2024 kl. 12.00, så vi kan finne alternativt lokale om vi blir flere enn 30 personer. Påmelding sendes derfor innen nevnte frist med medlemsnavn og aktuell personlig e-postadresse som kan benyttes for møtet til: leder@astrik.no

Sakliste for årsmøtet

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Valg av 1 dirigent og 1 referent + 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta nytt budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan 2024.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer, godkjenne representanter.

   Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  3. Revisorer
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
  5. Valgkomité
  6. Kontroll-komite. Har som oppgave å påse at alle i klubben gjør som vedtatt i styre og stell. Valgperiode 2 år. Nytt krav etter lovendring NIF.

Viktig

 • Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret snarest mulig og senest 10 dager før årsmøtet innen den 02.03.2024. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen oppgitt i innkallingen her: leder@astrik.no
 • Styret sørger for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet 2024 i Askøy Sykkel og Triathlonklubb.
 • Årsberetninger fra klubbens grupper, må videre være sendt leder innen 10 dager før årsmøte den 02.03.2024, slik at disse kan bli ivaretatt om gruppen selv ikke kan fremføre sin årsberetning under årsmøtet den 12.03.2024. 
 • Alle saksdokumenter med tilleggsdokumenter, vil videre bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet og vil også sendes ut pr. e-post til alle stemmeberettigede medlemmer som har registrert sin e-post i min idrett. Om du ikke har en oppdatert e-post, kan du sende forespørsel til: leder@astrik.no og be om å få dette tilsendt en uke før årsmøtet.
 • For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten i året som har gått. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Vi ønsker ellers å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Askøy Sykkel og Triathlonklubb

Astrik Tur: Spania Vår 2024

Da er vi klar med rammen for neste års treningstur til Spania med Astrik. Hoved-uken er blinket ut til perioden tirsdag 23. april til tirsdag 30. april, men med muligheter for justeringer av reiselengde for de som ønsker det. Vi holder på byen Calpe som base også ett år til, men har av prismessige årsaker byttet til et annet hotell. Denne gangen blir det AR Diamante Beach Spa Hotel, et 4-stjerners stort hotell som ligger litt nord for halvøyen med Calpeklippen. Hotellet er ifølge egen hjemmeside godt vant med sykkelgrupper som gjester:

“Our Diamante Beach Spa Hotel & Convention Centre and Imperial Park All Inclusive & Spa Resort hotels welcome professional cycling teams and amateur groups throughout the season”.

Mer hotell-info: https://www.ar-hotels.com/en/hotel-ar-diamante-beach/

Reiseperiode

For de som ønsker en ukes opphold, så blir dette som nevnt i perioden tirsdag 23. april – tirsdag 30. april.  Vi legger som vanlig opp til at de som ønsker kortere opphold, gjør dette ved å ta noe senere utreise – men holder på felles returdag 30. april. Dersom en ønsker å forlenge til dagen etterpå (1. mai), så må det komme frem tydelig på bestillingen.

Pris hotell

Flyprisene er nok dessverre økt noe, men til gjengjeld er hotellprisen redusert sammenlignet med fjoråret.  Hotellet har kun dobbeltrom, men differensierer selvsagt på om et er en eller to personer på rommet. Prisene under gjelder halvpensjon (frokost + middag), og baserer seg på en eurokurs på 11,50: 

Pris ved en person på rommet:

 • 80,90€ per døgn (ca. NOK 930 per døgn)
 • 566€ for en uke (ca. NOK 6.500)

Pris per person dersom to personer deler på et dobbeltrom:

 • 47,90€ per døgn per person (ca. NOK 550 per døgn)
 • 335,30€ per person for en uke når to deler rom (ca. NOK 3.850 per uke per person i delt rom)

Prisene over forutsetter at vi blir ca. 30 personer fra Astrik på hotellet, og der de fleste tar en hel ukestur.  Dersom deltagerantallet krymper ned mot 20 personer, kan vi måtte beregne et mindre påslag på prisen fra hotellet side.  Hotellet gir oss fri tilgang til spa-anlegget, men evt. behandlinger må bestilles og betales selv. For øvrig så inkluderer halvpensjonen også vin og vann til middagen.

Transporten til/fra flyplassen deles på antall reisende, og antas å ligge på omtrent samme nivå som tidligere år; ca. 200-250 kroner per person per vei dersom en klarer å samles minst 4 på hver minibuss.  

Bindende påmelding skjer ved innbetaling av depositum på kr 2.000 som må betales innen 1. november. Resterende sum, avhengig av romtype og overnattingsdøgn som du velger, betales inn før 10. april 2024. Bruk Astrik tur konto (OBS nytt kontonummer): 3000.62.05603.

Flytider

Flybestillinger bestilles og betales som vanlig av den enkelte. Det er flere mulige flygninger til Alicante og det enkleste er direkte med Norwegian. For de som tar med egen sykkel så anbefales følgende direkte-fly på vei nedover:

 • Tirsdag 23. april kl. 15.35 fra Bergen (kl. 19.15 i Alicante)
 • Onsdag 24. april kl. 11.15 fra Bergen (kl. 14.55 i Alicante)

Det går også direktefly mandag 22. april fra Bergen kl. 16.05 for de som evt. ønsker dette. Vi har ikke reservert rom fra den datoen, men antar det vil være uproblematisk å ordne på et så stort hotell. 

Vi beregner retur for alle tirsdag 30. april fra Alicante kl. 20.00 (med ankomst Bergen kl 23.35). Da vil vi også kunne få noe sykling/tur ut av den siste dagen. Det er mulig å velge annen dag men da må du gjerne ordne transport selv. Blir det mange på onsdag 1. mai så kan vi sette opp en buss der også.

De som aksepterer en mellomlanding vil ha en del flere flyavganger å velge mellom. Men vi vil vanskelig kunne sette opp noen billig fellestransport utover de avgangen som nevnt overfor.

Kost for transport Alicante til/fra flyplass deles på antall reisende og er ca NOK 200-250 per person på de nevnte tidene vi har satt opp felles minibuss er på.

Sykkelleie: Det var noen i år som valgte å leie sykkel i Calpe, med gode erfaringer. Her er det flere valgmuligheter i byen, men vi har ikke sjekket opp i 2024-priser på sykkelleie.

Sykling på turen: Vi legger opp til felles turer som vi pleier. Avgang kl. 09 og så er vi ute store deler av dagen. Turer har ofte lengde på 120-160 km og det er alltid mulighet til kortere alternativ. Vi tar det med ro, passe på at alle er med og deler inn stort sett i 3 grupper ut ifra ønsket hastighet og lengde. Dette er en tur med både stort treningsutbytte og sosialt snitt – passer for de aller fleste.

Med vennlige hilsninger,
Arild, Tormod og Øyvind.

Vintertilbud – innetrening høst/vinter 2023-2024

Family Sports Club

Det nærmer seg sesong for mer innetrening og Astrik-spinning på Family Sports Club Askøy.

Astrik-spinningen blir hver torsdag fra kl. 17.55 og ca. en time frem med instuktør med første start den 05.10.2023 + at vi inkluderer noen egne Astrik-ekstratimer og ekstratimer med instruktører inkludert i oppsatte egenandeler. Disse ekstratimene vil bli annonsert hver for seg underveis.

For å holde tilbudet og balansen noenlunde med utvidet tilbud/ ekstra spinning inkludert, må pris justeres litt. Pris for sesongen oktober t.o.m. desember 2023, blir likevel kun kr. 550 som engangsbetaling alt inkludert, vanlige og ekstratimer innbefattet. Egenandel kr. 550 kan betales til klubbkonto 3624.24.46555 Askøy Sykkel og Triathlonklubb. Merkes med navn og Astrik-spinning.

Aldersbestemt gruppe dekkes av sponsorer og skal ikke betale noe.

Vi beholder det populære ekstratilbudet med mulighet for å betale for «pop-in»-dager. Det vil si at en vippser et beløp den dagen en vil være med istedenfor engangsbeløpet for sesongen. Beløp justert til kr. 55 pr. gang en vil være med, vippses til Askøy Sykkel og Triathlonklubb/ Vippsnummer 115287, merkes med «fornavn + spinning» på aktuell dag. Beløp inkludert også eventuell ekstratime aktuell dag. Vi har også fremforhandlet en god avtale for de som vil bli nye medlemmer av FSC Askøy, de får det attraktive kampanjetilbudet på trening ut året, les mer her: https://www.fsc.no/kampanjer?s=3. I tillegg så får nye medlemmer vår fremforhandlede ekstrarabatt kr 100/ kr. 50 pr. måned for det treningsalternativet en velger. Rabatt for avtale med binding eller uten binding. Meld i resepsjon at du er medlem av Astrik, så får du månedsrabatten fra januar etter kampanjeperiode. Alle Astrikere som har hatt medlemskap, får månedsrabatten ved nytt medlemskap. Les mer om de tre treningspakkene en kan velge mellom her: https://fsc.no/medlemskap.

Astrik-spinning og medlemskap hos FSC er to tilbud og en kan betale for bare Astrik-spinning og da bare delta i disse eller betale for medlemskap og Astrik-spinning og trene både på senteret og delta i Astrik-spinningene.

Vi håper at mange vil delta og være med å skape god Astrik-stemning både ved Astrik-spinningen og på senteret.

Vi sees!
Mvh Askøy Sykkel og Triathlonklubb v/ styret.

Sykkelritt for HELE FAMILIEN i lysløypen ved Siglingavatnet

 • Astrik inviterer til et familie sykkelritt uten tidtaking i den grusete Lysløypen ved Singlingavannet på Åsebø.
 • Tid: Søndag 11. juni, kl 10-11.30. Det er flytende start i hele tidsrommet. Seneste målgang kl 12.30
 • Premie til alle barn/unge som fullfører løypen på ca 5 km / Mini løype på 500 m for de minste
 • Det er gratis å delta!
 • Påmelding ved online eller ved start
 • Obligatorisk med sykkelhjelm
 • Kiosk ved start/mål  – betaling med Vipps
 • Toalett tilgjengelig ved start/mål
 • Nytt 2023: Start/mål like ved ny parkering på Stormyro

Astrik-buss etter Bergen-Voss 2023

Park Hotel Vossevangen – LØRDAG 3. JUNI 2023 KLOKKEN 15:30

Tradisjonen tro setter Astrik opp buss etter Bergen-Voss i år også. Vi må ha minst 20 påmeldte, maks 25 (begrensning på antall sykler). Pris kr 400 per pers (pris hos BCK er 470 / 520). Innbetaling starter når det er 20 stk påmeldte og det er da bindende påmelding. Bussen går helt til Kleppestø med stopp også på Bystasjonen. Avgang fra Voss er slik at de som stiller i 6 timers gruppe har tid til å dusje, spise og gjerne få seg litt å drikke på Park før retur. De som kommer tidligere må gjerne ta litt mer drikke…

Buss stopper ved Bystasjonen og Kleppestø.

Det er plass til 25 stykker i bussen.

Les mer om dette på
Facebook-event: her

Utetrening sykkel 2023

Det nærmer seg sakte men sikkert offisiell oppstart for utetrening. Vi er alltid optimistiske med hensyn til vind og vær og har laget plan med start allerede fra neste søndag 12.03.2023. Det er som vanlig med forbehold om vær/ frost/kulde. Sjekk FB-gruppen dagen før og temperatur og vær meldt for dagen. Vi fortsetter spinning inne torsdager ved snø/ is/ frost ut Mars 2023. Vi håper at dere finner treningsplanen greit variert og at flest mulig vil være med sammen mot nye mål for sesongen! Vi er mange som har større mål for sesongen og god trening sammen gir et godt grunnlag. Vi sees!

Treningsplan 2023

Innkalling årsmøte 2023

 • Dato og tidspunkt
  • Onsdag 15.03.2023 kl. 19.00
 • Sted
  • Haugland Skole på Hauglandshella

Til alle medlemmer i Askøy Sykkel og Triathlonklubb!

DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE 2023 FOR ASKØY SYKKEL OG TRIATHLONKLUBB.

NB! Det er i utgangspunktet plass til 25 personer og vi må ha påmelding så vi kan se at dette er plass nok til alle interesserte klubbmedlemmer i Astrik. Fint om en kan melde seg på så raskt som mulig, så vi vet om vi trenger større plass.

Det vil bli servert noe å spise og drikke til møtet. Vi bestiller pizza.

De som melder seg på har frist til senest uken før årsmøtet til dette, den 08.03.2023 kl. 12.00, så vi kan finne alternativt lokale om vi blir flere enn 25 personer. Påmelding sendes derfor innen nevnte frist med medlemsnavn og aktuell personlig e-postadresse som kan benyttes for møtet til: leder@astrik.no.

Sakliste for årsmøtet

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Valg av 1 dirigent og 1 referent + 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta nytt budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan 2024.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlemmer, godkjenne representanter.

  Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  c) Revisorer
  d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
  e) Valgkomité
  f) Kontroll-komité. Har som oppgave å påse at alle i klubben gjør som vedtatt i styre og stell. Medlemmer valgt for 2 år i 2022. Nytt krav etter lovendring NI.

Viktig

 • Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret snarest mulig og senest 10 dager før årsmøtet innen den 05.03.2023. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen oppgitt i innkallingen her: leder@astrik.no
 • Styret sørger for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet 2023 i Askøy Sykkel og Triathlonklubb.
 • Årsberetninger fra klubbens grupper, må videre være sendt leder innen 10 dager før årsmøte den 05.03.2023, slik at disse kan bli ivaretatt om gruppen selv ikke kan fremføre sin årsberetning under årsmøtet den 15.03.2023.
 • Alle saksdokumenter med tilleggsdokumenter, vil videre bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet og vil også sendes ut pr. e-post til alle stemmeberettigede medlemmer som har registrert sin e-post i min idrett. Om du ikke har en oppdatert e-post, kan du sende forespørsel til: leder@astrik.no og be om å få dette tilsendt en uke før årsmøtet.
 • For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Vi ønsker ellers å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Askøy sykkel og Triathlonklubb

Vintertilbud – innetrening høst/vinter 2022-2023

Askøy Sykkel og Triathlonklubb har inngått samarbeid med Family Sports Club (FSC) Askøy og derfor får du akkurat nå som medlem av Astrik trene 2 måneder gratis hos FSC, uten binding!

Meld deg inn før 1.10.2022.

Medlemskapet som inkluderer gruppetrening har en ordinær pris fra 429,- per måned.

Gjennom avtalen får du som klubbmedlem en unik rabatt. FSC kontakter deg for å gi deg klubbrabatt når dette blir aktuelt. Vi får kr. 100 i rabatt i måneden for alle helårsavtaler og kr. 50 i rabatt for avtaler uten binding. Dette velger du etter 2 gratismåneder, slik at du overgangen blir smidig.

Husk vi starter opp med Astrik-spinningene også fra neste torsdag 6. oktober. Egenandel for ut året er kr. 500 eller vipps kr. 50 til klubben før aktuell spinning, om du bare kan en dag eller to eller tre underveis.

Vippsere melder navn/dag til leder@astrik.no på dagen for aktuell spinningstime, så vi har oversikten.

FSC gleder seg til å se deg på trening!

For mer informasjon og opprettelse av ditt medlemskap trykk her:

Mvh Askøy Sykkel og Triathlonklubb

Family Sports Club (FCS) er en landsdekkende kjede av treningssentre med et mål om å forbedre folkehelsen med treningstjenester. FSC er en av Norges største treningssenterkjeder med 60 treningssentre. Family Sports Club gir deg…

Dyktige ansatte som hver dag jobber å kunne tilby et bredt og variert treningstilbud for alle nivåer.

Apparater og frivekter du trenger for å trene på egen hånd.

Alle medlemmer har en time med personlig trener inkludert – bruk den for å komme i gang med egentreningen.

Et stort utvalg gruppetreningstimer – og garantert noe som passer for deg!

Å trene sammen med andre kan gi økt motivasjon og energi.

Dyktige gruppeinstruktører veileder deg gjennom timen og gir deg det ekstra lille pushet til å gjennomføre.Sosialt og inkluderende miljø.

Vi hjelper deg å finne treningsglede og nå dine mål!

Åpent fra 05-24.
FÅ 2 GRATIS MÅNEDER – FØLG OSS PÅ @FAMILYSPORTSCLUBNORGE

Spania’23 Calpe-tur

Astrik-tur 2023

Astrik gjentar suksessen og inviterer på ny til tur til Spania og Calpe.

Calpe?

 • Mens mange har foretrukket Mallorca og Kanariøyene til disse formål, virker det som om Calpe nå benyttes i større grad enn tidligere. Byen med like over 30 000 innbyggere tilhører Alicante- provinsen og er en del av idylliske Costa Blanca hvor hvite, langstrakte strender er kjennemerket på den spanske østkysten. Her er det hovedsakelig turisme og fiske som er primærnæringene.
 • Med ca. en times kjøretur på flott motorvei fra flyplassen i Alicante, er destinasjonen et mål som ikke er altfor langt unna.
 • Calpe har imidlertid sin forse med tanke på jevnere og lettere stigninger i fjellene som omkranser området.
 • Les mer her i Sykkelmagasinet om stedet.

Reisedetaljer

Det er (minst) 3 mulige flygninger til Alicante og det enkleste er direkte med Norwegian. Det er følgende flygninger vi setter opp felles transport til:

 1. Mandag 24. april 2023 kl 16.05 fra Bergen
 2. Tirsdag 25. april 2023 kl. 15.35 fra Bergen
 3. Onsdag 26. april 2023 kl. 11.15 fra Bergen

Vi beregner retur for alle mandag 1. mai kl 20.30 fra Alicante. Fullt mulig å velge annen dag men da må du gjerne ordne transport selv. Blir det mange på tirsdag 2. mai så kan vi sette opp en buss der også.

Kost for transport Alicante til/fra flyplass deles på antall reisende og er ca 150 EURO per mini buss per tur.

Kostnadsnivå i Spania er gått litt opp og det er en liten økning i pris per rom på hotellet. Vi var så fornøyde med hotell og ikke minst mat at vi velger det samme for 2023.

«Accommodation and half board (drinks not included) reinforced for sports people:
– Double room Sea View for a double use: 72.27€ per person and night.
– Double room sea views, for a single use: 96.88€ per room, per night.»

Depositum på kr 1500 må betales inn av alle før 10. oktober. Resterende sum betales inn før 10. april 2023.

Bruk Astrik tur konto: 3411.37.52329.

Området og felles turer

Vi legger opp til felles turer som vi pleier. Avgang kl. 09 og så er vi ute store deler av dagen. Turer har ofte lengde på 120-160 km og det er alltid mulighet til kortere alternativ. Vi tar det med ro, passe på at alle er med og deler inn stort sett i 3 grupper ut i fra ønsket hastighet og lengde. Dette er en tur med både stort treningsutbytte og sosialt snitt – passer for de aller fleste.

Om området https://www.epicroadrides.com/…/calpe-costa-blanca…/

Om hotellet https://suitopiahotel.com/en/…

Håper mange blir med og ta kontakt ved spørsmål!

Med vennlige hilsninger,
Arild og Tormod.

Astrik-tur 2023
Astrik-tur 2023