Sykkelritt for HELE FAMILIEN i lysløypen ved Siglingavatnet

 • Astrik inviterer til et familie-sykkelritt uten tidtaking i den grusete Lysløypen ved Singlingavannet på Åsebø.
 • Tid: Søndag 18. august, kl 10-11.30. Det er flytende start i hele tidsrommet. Seneste målgang kl 12.30.
 • Start / Mål er ved ny parkering på Stormyro.
 • Premie til alle barn/unge som fullfører løypen på ca 5 km / Mini løype på 500 m for de minste
 • Det er gratis å delta!
 • Påmelding ved start
 • Obligatorisk med sykkelhjelm
 • Kiosk ved start/mål  – betaling med Vipps
 • Toalett tilgjengelig ved start/mål

Astrik Spania 2025 – Treningstur!

Da er vi klar med rammene for neste års treningstur til Spania med Astrik. Hoved-uken er blinket ut til perioden lørdag 26. april til lørdag 3. mai 2025 men med muligheter for justeringer av reiselengde for de som ønsker det.

Fortsatt bor vi på AR Diamante Beach Spa Hotel, et 4-stjerners stort hotell som ligger litt nord for halvøyen med Calpe-klippen:

Hotellet er godt vant med sykkelgrupper som gjester:
“Our Diamante Beach Spa Hotel & Convention Centre and Imperial Park All Inclusive & Spa Resort hotels welcome professional cycling teams and amateur groups throughout the season”.

Mer hotell-info: https://www.ar-hotels.com/en/hotel-ar-diamante-beach/

Reiseperiode

Hovedperiode – lørdag 26 april til lørdag 3 mai. Perioden er valgt for å få med 1.mai, slik at uavhengig når du reiser så får vi ikke så mange fridager.

Det går mange fly Bergen-Alicante, vi har tatt utgangspunkt i Norwegian men det er også andre flyselskap som flyr denne ruten enten direkte eller ved mellomlanding. Flybestillinger bestilles og betales som vanlig av den enkelte.

Lørdag 26 april går det 2 direkte fly – et tidlig og et sent (som de som eventuelt skal løpe Bergen City Marathon kan ta).

Vi beregner retur for alle lørdag 3 mail fra Alicante kl. 20.00 (med ankomst Bergen kl 23.35). Da vil vi også kunne få noe sykling/tur ut av den siste dagen. Det er mulig å velge annen dag men da må du gjerne ordne transport selv.

Retur

Flere muligheter her også, men «hoved-retur» blir lørdag 3. mai kl 20 på kvelden. Det går også fly tidlig på morgenen, eller fredag om noen ønsker annet.

Skriv tydelig på Facebook, melding eller mail hvilke dager du skal ha og hvilket fly du kommer/reiser med.

Transport til/fra flyplass

Kostnad for transport Alicante til/fra flyplass deles på antall reisende og er ca. NOK 300 pr vei per person på de nevnte tidene vi har satt opp felles minibuss er på.

Vi setter opp felles-transport når vi er tilstrekkelig antall for minibuss.

De som kommer utover det må ta en Shared-bus, noe som er ukomplisert og buss stopper ved hotellet. Pris er ca det samme som med minibuss.

Alicante Airport ALC shuttle transfer – Beniconnect
https://www.beniconnect.com/

Pris hotell

Hotellprisen er omtrentlig samme som i 2024. Hotellet har kun dobbeltrom, men differensierer selvsagt på om et er en eller to personer på rommet. Prisene under gjelder halvpensjon (frokost + middag), og baserer seg på en eurokurs på 11,50:

Pris ved en person på rommet:
79,65€ per døgn før 1 mai og 88,45E etter 1 mai
Ca. 580€ for en uke (ca. NOK 6.600)

Pris per person dersom to deler på et dobbeltrom:
49.90€ per døgn før 1 mai og 55,45E etter 1 mai (ca. NOK 930 per døgn)
Ca 346€ per person for en uke når to deler tom (ca. NOK 3.900 per uke per person i delt rom).,

Prisene over forutsetter at vi blir ca. 30 personer fra Astrik på hotellet, og der de fleste tar en hel ukestur. Dersom deltagerantallet krymper ned mot 20 personer, kan vi måtte beregne et mindrepåslag på prisen fra hotellet side. Hotellet gir oss fri tilgang til spa-anlegget, men evt. behandlinger må bestilles og betales selv. For øvrig så inkluderer halvpensjonen også vin og vann til middagen.

Bindende påmelding skjer ved innbetaling av depositum på kr 2.000 som må betales i høst men vi har per nå ikke fått dato for dette. Resterende sum, avhengig av romtype og overnattingsdøgn som du velger, betales inn før 10. april 2025. Bruk Astrik tur konto (OBS nytt kontonummer): 3000.62.05603.

Sykkel-leie og sykling på turen

Det var noen i år som valgte å leie sykkel i Calpe, med gode erfaringer. Her er det flere valgmuligheter i byen, men vi har ikke sjekket opp i 2025-priser på sykkelleie.

Vi legger opp til felles turer som vi pleier. Avgang kl. 09 og så er vi ute store deler av dagen. Turer har ofte lengde på 120-160 km og det er alltid mulighet til kortere alternativ. Vi tar det med ro, passe på at alle er med og deler inn stort sett i 3 grupper ut ifra ønsket hastighet og lengde.

Dette er en tur med både stort treningsutbytte og sosialt snitt – passer for de aller fleste.

Med vennlige hilsninger,
Arild, Tormod og Øyvind.

Innkalling årsmøte 2024

Til alle medlemmer i Askøy Sykkel og Triathlonklubb:

Det innkalles med dette til årsmøte 2024 for Askøy Sykkel- og

 • Sted
  • Haugland Skole på Hauglandshella
 • Dato og tidspunkt
  • Tirsdag 12.03.2024 kl. 19.00

NB! Det er i utgangspunktet plass til 30 personer og vi må ha påmelding så vi kan se at dette er plass nok til alle interesserte klubbmedlemmer i Astrik. Fint om en kan melde seg på så raskt som mulig, så vi vet om vi trenger større plass.

Det vil bli servert noe å spise og drikke til møtet. Vi bestiller pizza. Trenger 3 som kan ta med kaffekanne med kaffe. Om du har mulighet, meld til: leder@astrik.no.

De som melder seg på har frist til senest uken før årsmøtet til dette, senest den 05.03.2024 kl. 12.00, så vi kan finne alternativt lokale om vi blir flere enn 30 personer. Påmelding sendes derfor innen nevnte frist med medlemsnavn og aktuell personlig e-postadresse som kan benyttes for møtet til: leder@astrik.no

Sakliste for årsmøtet

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Valg av 1 dirigent og 1 referent + 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta nytt budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan 2024.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer, godkjenne representanter.

   Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  3. Revisorer
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
  5. Valgkomité
  6. Kontroll-komite. Har som oppgave å påse at alle i klubben gjør som vedtatt i styre og stell. Valgperiode 2 år. Nytt krav etter lovendring NIF.

Viktig

 • Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret snarest mulig og senest 10 dager før årsmøtet innen den 02.03.2024. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen oppgitt i innkallingen her: leder@astrik.no
 • Styret sørger for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet 2024 i Askøy Sykkel og Triathlonklubb.
 • Årsberetninger fra klubbens grupper, må videre være sendt leder innen 10 dager før årsmøte den 02.03.2024, slik at disse kan bli ivaretatt om gruppen selv ikke kan fremføre sin årsberetning under årsmøtet den 12.03.2024. 
 • Alle saksdokumenter med tilleggsdokumenter, vil videre bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet og vil også sendes ut pr. e-post til alle stemmeberettigede medlemmer som har registrert sin e-post i min idrett. Om du ikke har en oppdatert e-post, kan du sende forespørsel til: leder@astrik.no og be om å få dette tilsendt en uke før årsmøtet.
 • For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten i året som har gått. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Vi ønsker ellers å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Askøy Sykkel og Triathlonklubb

Astrik Tur: Spania Vår 2024

Da er vi klar med rammen for neste års treningstur til Spania med Astrik. Hoved-uken er blinket ut til perioden tirsdag 23. april til tirsdag 30. april, men med muligheter for justeringer av reiselengde for de som ønsker det. Vi holder på byen Calpe som base også ett år til, men har av prismessige årsaker byttet til et annet hotell. Denne gangen blir det AR Diamante Beach Spa Hotel, et 4-stjerners stort hotell som ligger litt nord for halvøyen med Calpeklippen. Hotellet er ifølge egen hjemmeside godt vant med sykkelgrupper som gjester:

“Our Diamante Beach Spa Hotel & Convention Centre and Imperial Park All Inclusive & Spa Resort hotels welcome professional cycling teams and amateur groups throughout the season”.

Mer hotell-info: https://www.ar-hotels.com/en/hotel-ar-diamante-beach/

Reiseperiode

For de som ønsker en ukes opphold, så blir dette som nevnt i perioden tirsdag 23. april – tirsdag 30. april.  Vi legger som vanlig opp til at de som ønsker kortere opphold, gjør dette ved å ta noe senere utreise – men holder på felles returdag 30. april. Dersom en ønsker å forlenge til dagen etterpå (1. mai), så må det komme frem tydelig på bestillingen.

Pris hotell

Flyprisene er nok dessverre økt noe, men til gjengjeld er hotellprisen redusert sammenlignet med fjoråret.  Hotellet har kun dobbeltrom, men differensierer selvsagt på om et er en eller to personer på rommet. Prisene under gjelder halvpensjon (frokost + middag), og baserer seg på en eurokurs på 11,50: 

Pris ved en person på rommet:

 • 80,90€ per døgn (ca. NOK 930 per døgn)
 • 566€ for en uke (ca. NOK 6.500)

Pris per person dersom to personer deler på et dobbeltrom:

 • 47,90€ per døgn per person (ca. NOK 550 per døgn)
 • 335,30€ per person for en uke når to deler rom (ca. NOK 3.850 per uke per person i delt rom)

Prisene over forutsetter at vi blir ca. 30 personer fra Astrik på hotellet, og der de fleste tar en hel ukestur.  Dersom deltagerantallet krymper ned mot 20 personer, kan vi måtte beregne et mindre påslag på prisen fra hotellet side.  Hotellet gir oss fri tilgang til spa-anlegget, men evt. behandlinger må bestilles og betales selv. For øvrig så inkluderer halvpensjonen også vin og vann til middagen.

Transporten til/fra flyplassen deles på antall reisende, og antas å ligge på omtrent samme nivå som tidligere år; ca. 200-250 kroner per person per vei dersom en klarer å samles minst 4 på hver minibuss.  

Bindende påmelding skjer ved innbetaling av depositum på kr 2.000 som må betales innen 1. november. Resterende sum, avhengig av romtype og overnattingsdøgn som du velger, betales inn før 10. april 2024. Bruk Astrik tur konto (OBS nytt kontonummer): 3000.62.05603.

Flytider

Flybestillinger bestilles og betales som vanlig av den enkelte. Det er flere mulige flygninger til Alicante og det enkleste er direkte med Norwegian. For de som tar med egen sykkel så anbefales følgende direkte-fly på vei nedover:

 • Tirsdag 23. april kl. 15.35 fra Bergen (kl. 19.15 i Alicante)
 • Onsdag 24. april kl. 11.15 fra Bergen (kl. 14.55 i Alicante)

Det går også direktefly mandag 22. april fra Bergen kl. 16.05 for de som evt. ønsker dette. Vi har ikke reservert rom fra den datoen, men antar det vil være uproblematisk å ordne på et så stort hotell. 

Vi beregner retur for alle tirsdag 30. april fra Alicante kl. 20.00 (med ankomst Bergen kl 23.35). Da vil vi også kunne få noe sykling/tur ut av den siste dagen. Det er mulig å velge annen dag men da må du gjerne ordne transport selv. Blir det mange på onsdag 1. mai så kan vi sette opp en buss der også.

De som aksepterer en mellomlanding vil ha en del flere flyavganger å velge mellom. Men vi vil vanskelig kunne sette opp noen billig fellestransport utover de avgangen som nevnt overfor.

Kost for transport Alicante til/fra flyplass deles på antall reisende og er ca NOK 200-250 per person på de nevnte tidene vi har satt opp felles minibuss er på.

Sykkelleie: Det var noen i år som valgte å leie sykkel i Calpe, med gode erfaringer. Her er det flere valgmuligheter i byen, men vi har ikke sjekket opp i 2024-priser på sykkelleie.

Sykling på turen: Vi legger opp til felles turer som vi pleier. Avgang kl. 09 og så er vi ute store deler av dagen. Turer har ofte lengde på 120-160 km og det er alltid mulighet til kortere alternativ. Vi tar det med ro, passe på at alle er med og deler inn stort sett i 3 grupper ut ifra ønsket hastighet og lengde. Dette er en tur med både stort treningsutbytte og sosialt snitt – passer for de aller fleste.

Med vennlige hilsninger,
Arild, Tormod og Øyvind.

Vintertilbud – innetrening høst/vinter 2023-2024

Family Sports Club

Det nærmer seg sesong for mer innetrening og Astrik-spinning på Family Sports Club Askøy.

Astrik-spinningen blir hver torsdag fra kl. 17.55 og ca. en time frem med instuktør med første start den 05.10.2023 + at vi inkluderer noen egne Astrik-ekstratimer og ekstratimer med instruktører inkludert i oppsatte egenandeler. Disse ekstratimene vil bli annonsert hver for seg underveis.

For å holde tilbudet og balansen noenlunde med utvidet tilbud/ ekstra spinning inkludert, må pris justeres litt. Pris for sesongen oktober t.o.m. desember 2023, blir likevel kun kr. 550 som engangsbetaling alt inkludert, vanlige og ekstratimer innbefattet. Egenandel kr. 550 kan betales til klubbkonto 3624.24.46555 Askøy Sykkel og Triathlonklubb. Merkes med navn og Astrik-spinning.

Aldersbestemt gruppe dekkes av sponsorer og skal ikke betale noe.

Vi beholder det populære ekstratilbudet med mulighet for å betale for «pop-in»-dager. Det vil si at en vippser et beløp den dagen en vil være med istedenfor engangsbeløpet for sesongen. Beløp justert til kr. 55 pr. gang en vil være med, vippses til Askøy Sykkel og Triathlonklubb/ Vippsnummer 115287, merkes med «fornavn + spinning» på aktuell dag. Beløp inkludert også eventuell ekstratime aktuell dag. Vi har også fremforhandlet en god avtale for de som vil bli nye medlemmer av FSC Askøy, de får det attraktive kampanjetilbudet på trening ut året, les mer her: https://www.fsc.no/kampanjer?s=3. I tillegg så får nye medlemmer vår fremforhandlede ekstrarabatt kr 100/ kr. 50 pr. måned for det treningsalternativet en velger. Rabatt for avtale med binding eller uten binding. Meld i resepsjon at du er medlem av Astrik, så får du månedsrabatten fra januar etter kampanjeperiode. Alle Astrikere som har hatt medlemskap, får månedsrabatten ved nytt medlemskap. Les mer om de tre treningspakkene en kan velge mellom her: https://fsc.no/medlemskap.

Astrik-spinning og medlemskap hos FSC er to tilbud og en kan betale for bare Astrik-spinning og da bare delta i disse eller betale for medlemskap og Astrik-spinning og trene både på senteret og delta i Astrik-spinningene.

Vi håper at mange vil delta og være med å skape god Astrik-stemning både ved Astrik-spinningen og på senteret.

Vi sees!
Mvh Askøy Sykkel og Triathlonklubb v/ styret.

Sykkelritt for HELE FAMILIEN i lysløypen ved Siglingavatnet

 • Astrik inviterer til et familie sykkelritt uten tidtaking i den grusete Lysløypen ved Singlingavannet på Åsebø.
 • Tid: Søndag 11. juni, kl 10-11.30. Det er flytende start i hele tidsrommet. Seneste målgang kl 12.30
 • Premie til alle barn/unge som fullfører løypen på ca 5 km / Mini løype på 500 m for de minste
 • Det er gratis å delta!
 • Påmelding ved online eller ved start
 • Obligatorisk med sykkelhjelm
 • Kiosk ved start/mål  – betaling med Vipps
 • Toalett tilgjengelig ved start/mål
 • Nytt 2023: Start/mål like ved ny parkering på Stormyro

Astrik-buss etter Bergen-Voss 2023

Park Hotel Vossevangen – LØRDAG 3. JUNI 2023 KLOKKEN 15:30

Tradisjonen tro setter Astrik opp buss etter Bergen-Voss i år også. Vi må ha minst 20 påmeldte, maks 25 (begrensning på antall sykler). Pris kr 400 per pers (pris hos BCK er 470 / 520). Innbetaling starter når det er 20 stk påmeldte og det er da bindende påmelding. Bussen går helt til Kleppestø med stopp også på Bystasjonen. Avgang fra Voss er slik at de som stiller i 6 timers gruppe har tid til å dusje, spise og gjerne få seg litt å drikke på Park før retur. De som kommer tidligere må gjerne ta litt mer drikke…

Buss stopper ved Bystasjonen og Kleppestø.

Det er plass til 25 stykker i bussen.

Les mer om dette på
Facebook-event: her

Utetrening sykkel 2023

Det nærmer seg sakte men sikkert offisiell oppstart for utetrening. Vi er alltid optimistiske med hensyn til vind og vær og har laget plan med start allerede fra neste søndag 12.03.2023. Det er som vanlig med forbehold om vær/ frost/kulde. Sjekk FB-gruppen dagen før og temperatur og vær meldt for dagen. Vi fortsetter spinning inne torsdager ved snø/ is/ frost ut Mars 2023. Vi håper at dere finner treningsplanen greit variert og at flest mulig vil være med sammen mot nye mål for sesongen! Vi er mange som har større mål for sesongen og god trening sammen gir et godt grunnlag. Vi sees!

Treningsplan 2023