Høst/vinter-trening Stamina

Høst/vinter-trening Stamina

Det nærmer seg tid for trening hos Stamina gjennom høsten og vinteren etter denne fantastiske sommeren.

Vinterkort og helårskort kan nå bestilles med full tilgang til Stamina og tilgang til all trening der fra 1. oktober 2017 til ut mars 2018 eller for hele året. Samme pris som i 2016 for vinterkortet, kr. 2300 inkludert kort og ferdig subsidiert.

Helårskort for deg eller hele familien, med månedspris kr. 399 pr. mnd pr. familiemedlem + kr.199 i startavgift for familiemedlemmer som ikke er Astrik-medlem. Astrik-medlem slipper startavgiften på kr. 199. Gjelder husstandens medlemmer, hvor minst en er Astrik-medlem.

Aldersbestemte følger samme opplegg som i 2016 – 2017.

Det er videre kun de som betaler inn til klubbkonto kontonummer 3624.24.46555 innen 28.09.2017 for aktuell valgt trening, som får tilgang og blir registrert hos Stamina i første pulje. Det blir mulig for påmelding også i etterkant som før, mister gjerne noen dager, men får fortsatt mange gode dager til trening på senteret. Meldes da inn ved ukes-slutt pr. uke.

Viktig: Merk innbetaling med navn på den som skal ha hovedkortet (ikke navn annen betaler) + vinterkort eller helårskort, + antall familiemedlemmer utenom Astrik-medlemmet (Eks: Ola Nordmann, 4 Helårskort 1 Astrik + 3 familie). Husk at betalingen må være registrert hos kasserer i Astrik før navnet ditt videresendes Stamina! Meld deg på i dag, så er du med fra start! 😊

Stamina Askøy