Innkalling årsmøte 2024

Til alle medlemmer i Askøy Sykkel og Triathlonklubb:

Det innkalles med dette til årsmøte 2024 for Askøy Sykkel- og

 • Sted
  • Haugland Skole på Hauglandshella
 • Dato og tidspunkt
  • Tirsdag 12.03.2024 kl. 19.00

NB! Det er i utgangspunktet plass til 30 personer og vi må ha påmelding så vi kan se at dette er plass nok til alle interesserte klubbmedlemmer i Astrik. Fint om en kan melde seg på så raskt som mulig, så vi vet om vi trenger større plass.

Det vil bli servert noe å spise og drikke til møtet. Vi bestiller pizza. Trenger 3 som kan ta med kaffekanne med kaffe. Om du har mulighet, meld til: leder@astrik.no.

De som melder seg på har frist til senest uken før årsmøtet til dette, senest den 05.03.2024 kl. 12.00, så vi kan finne alternativt lokale om vi blir flere enn 30 personer. Påmelding sendes derfor innen nevnte frist med medlemsnavn og aktuell personlig e-postadresse som kan benyttes for møtet til: leder@astrik.no

Sakliste for årsmøtet

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Valg av 1 dirigent og 1 referent + 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta nytt budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan 2024.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer, godkjenne representanter.

   Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  3. Revisorer
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
  5. Valgkomité
  6. Kontroll-komite. Har som oppgave å påse at alle i klubben gjør som vedtatt i styre og stell. Valgperiode 2 år. Nytt krav etter lovendring NIF.

Viktig

 • Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret snarest mulig og senest 10 dager før årsmøtet innen den 02.03.2024. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen oppgitt i innkallingen her: leder@astrik.no
 • Styret sørger for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet 2024 i Askøy Sykkel og Triathlonklubb.
 • Årsberetninger fra klubbens grupper, må videre være sendt leder innen 10 dager før årsmøte den 02.03.2024, slik at disse kan bli ivaretatt om gruppen selv ikke kan fremføre sin årsberetning under årsmøtet den 12.03.2024. 
 • Alle saksdokumenter med tilleggsdokumenter, vil videre bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet og vil også sendes ut pr. e-post til alle stemmeberettigede medlemmer som har registrert sin e-post i min idrett. Om du ikke har en oppdatert e-post, kan du sende forespørsel til: leder@astrik.no og be om å få dette tilsendt en uke før årsmøtet.
 • For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten i året som har gått. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Vi ønsker ellers å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Askøy Sykkel og Triathlonklubb