Vintertilbud – innetrening Nr 1 Fitness Askøy

Da nærmer det seg sesong igjen for inne-trening. Vi har som meldt inngått samarbeid med Nr 1 Fitness på Askøy/ Strusshamn som gir flere muligheter. Avtalen med halvtårs-kort og helårskort gjelder ellers i alle nr 1 Fitness sentre som finnes.

Med Nr 1 Fitness Askøy har vi fått en meget god avtale på års og halvtårsavtaler. Uansett hva en velger, så blir prisen kun kr. 349 pr. måned, med mulighet å betale kr. 2094 forskuddsvis for halvtårsavtale – om en ønsker det.

Vi har også fått med samme pris for familiemedlemmer av Astrikere, de må kun betale en startkostnad på kr. 250 ved halvtårsavtaler, ingenting på helårsavtaler. Astrikere betaler ikke noe ekstra uansett, dette sponses av klubben, så dette trekkes fra. Innmeldingsskjema går via google docs. Ved innmelding kan du velge betalingsalternativer i skjemaet-trykk «submit»/ send når du vil bestille. Trykk gjerne på innmeldingsskjema under, «påmeldings-lenke».

Påmeldings-lenke:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIJfrDhuWHf35ACZ00JY5EAC9PaQqCB8agQf7C1I5LcDW9XQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628&fbclid=IwAR0FYfbNZNsnMO3duP1Vkeu9wfLYwLfAQuuQ0JXOKzx78MXAnzgMkv0ngSU

Alle har får tilsendt e-post med fullstendig informasjon, dette er spesielt viktig å lese i år, inkludert for aldersbestemt gruppe. En kan delta på alle saltimer som finnes på programmet og trene så mye en vil. Gjelder som nevnt i alle Nr 1 Fitness sentre og nå også for familiemedlemmer. Det er nå åpnet for å melde seg inn på ønsket treningsavtale. Se info ellers på innmeldingsskjema.Nettside med opplysninger om senteret og oversikt time og ukesplan finner du her:
https://www.nr1fitness.no/askoy/

Årsmøte Askøy Sykkel og Triathlonklubb 2020

Årsmøtet ble gjennomført og avholdt på web med live-stream som planlagt den 11.06.2020. Årets budsjett preges ellers sterkt av Corona-tilstandene og det er gjort flere kutt for å komme i havn. Det er prioritert at treningstilbud skal bestå sammen med grunnpilarer for sosiale aktiviteter og eventuelle turer. Dette betinger at alle støtter opp om klubben og betaler sin medlemskontingent, slik at vi kan tilby treninger, turer, eventuell transport osv. også gjennom sommer/ høst og vinter til vår 2021. Mer utfyllende referat er sendt alle medlemmer direkte. Styret håper at alle vil stille positivt opp om klubben og sikre drift gjennom en vanskelig Corona-tid. Gledelig nytt ellers: Vi beholder samme medlemskontingenter for 2020 som i 2019. Disse vil nå sendes ut. Er du med? 👍😀

Hilsen fra styret i Askøy Sykkel og Triathlonklubb 2020

Astrik Spania-tur 2020 avlyst

Desverre er situasjonen med Covid-19 viruset i Spania slik at Norwegian har kansellert reisen til Malaga ut april. Vi vil da ikke kunne gjennomføre årets tur og slik situasjonen utvikler seg i Spania ville dette heller ikke vært et alternativ. Norwegian har kansellert tur og det betyr at du kan søke refusjon på dine billetter. Når det gjelder depositum på kr 500 til hotellet så blir dette ikke refundert.

Tur-gruppen ser på tur for våren 2021.

Årsmøte 19. mars avlyst

Angående kommende planlagt årsmøte for 2020, så må dette meldes avlyst.

Folkehjelpen har gått i smittevernberedskap og kansellert alle bookinger av deres lokaler. Det betyr at vi også står uten lokale kommende torsdag 19.03.2020 til planlagt årsmøte for Astrik.

Situasjonen med Corona-viruset og de tiltak som er satt i sving av helsemyndighetene, gjør at vi da utsetter årsmøtet for klubben vår. Budsjettet for 2019 ferdigbehandles av kasserer og vil bli gjennomgått av revisorer og rapporteres inn av formann/ leder innen utløpet av mars måned etter planen. Dette for at vi da kan søke om tiltrengte driftsmidler for 2020 og gjøre ferdig en del formelle oppsett. Denne delen ferdigstilles på sidelinjen. Nytt budsjett for 2020 og fremdriftsplan for klubben generelt + vanlig gjennomgang av 2019 budsjettet, vil utsettes til årsmøte kan avholdes og voteres over som normalt og årsmøte kan sette inn de tiltak som er ønsket der en ser behov for dette.

Ny innkalling vil sendes ut til alle klubbmedlemmer når dette synes forsvarlig og alt ligger til rette for det.

Mvh Styret i Askøy Sykkel og Triathlonklubb

Coronaviruset (COVID-19)

 • Konkrete råd om Coronaviruset på FHI og HelseNorge.
 • Du kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117.
 • Astrik varsler ut til alle medlemmer om smitte inntreffer og hvilke tiltak som da iverksettes.
 • Den 12. mars 2020 har myndighetene besluttet forbud mot innendørs og utendørs organisert idrettsaktivitet.
 • Klubbens fellestrening og trening hos Nr 1 Fitness Askøy samt all svømming er lagt ned f.o.m. 12. mars 2020.
 • Årsmøte avholdes torsdag 19.03.2020 kl. 19.00 som oppsatt. Dette er et lukket møte. Klubbmedlem som tror en er syk, skal ikke møte opp, men varsle om det inntrufne. Merk: Situasjonen kan endres på kort varsel avhengig av myndighetenes forbud.
 • Inntreffer smitte varsler klubben dette ut og tar sine forholdsregler.
 • Klubbmedlem som tror en er smittet, varsler dette til leder@astrik.no og medlem bør selv tenke etter på hvem en har vært i kontakt med og varsle disse.
 • Enkle tiltak som vask av hender/ god håndhygiene og ikke fylle drikkeflasker fra felleskraner i idrettsanlegg, dele drikke etc., hjelper å hindre utbredelse av viruset.
 • Følg ellers rådene fra helsemyndighetene på hva du bør foreta deg.

Årsmøte 2020 – innkalling

Det innkalles med dette til årsmøte torsdag den 19.03.2020 i Folkehjelpshuset på Tveit, Askøy.

 • Torsdag 19. mars 2020
 • Klokka 19:00
 • Folkehjelpshuset på Tveit, Askøy

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende snarest mulig og senest to uker før årsmøtet den 05.03.2020.

Årsberetninger må være klar til den 12.03.2020 og kopi sendt leder@astrik.no senest samme dato, slik at disse kan bli ivaretatt om gruppen selv ikke kan fremføre beretningen under årsmøtet.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og forretningsorden
 3. Valg av dirigent og sekretær + to personer til å underskrive protokoll.
 4. Behandle og gjennomgå årsberetninger
 5. Behandle Askøy sykkel og Triathlonklubb sitt regnskap for 2019
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2020
 8. Vedta budsjett 2020
 9. Behandle organisasjonsplan
 10. Valg

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøte 2020!

Med vennlige hilsninger,
Styret, Askøy Sykkel og Triathlonklubb

Vintertilbud – innetrening Nr 1 Fitness Askøy

Vi har inngått ny treningsavtale med Nr 1 Fitness Askøy!

Der har vi fått en meget god avtale på års og halvårsavtaler. Uansett hva en velger, så blir prisen kun kr. 349 pr. måned eller kr. 2094 forskuddsvis for halvtårsavtale.

Vi har også fått med samme pris for familiemedlemmer av Astrikere. Familiemedlemmer må kun betale en startkostnad på kr. 250. Astrikere betaler ikke noe ekstra, dette sponses av klubben.

Innmeldingsskjema Nr 1 Fitness Askøy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIJfrDhuWHf35ACZ00JY5EAC9PaQqCB8agQf7C1I5LcDW9XQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Merk at avtalen gjelder fra innmelding og løper i enten 6 måneder eller 12 måneder etter det valg en gjør.

Tenker du å trene fra oktober til og med mars 2020, så er månedsskiftet tiden å melde seg inn. Tenker du å begynne tidligere og satser på tidligere vår, er det bare å melde seg inn fra i dag. Superfleks til en rimelig pris.

En kan delta på alle saltimer som finnes på programmet og trene så mye en vil. Gjelder i alle Nr 1 Fitness sentre.

Bli-Kjent Dag torsdag 3. oktober

Nr. 1 Fitness inviterer til en «bli-kjent» dag torsdag 3. oktober med spinning kl. 20.00. Her er alle Astrikere velkommen, enten en skal trene nå eller ikke eller er medlem i dag i ett annet treningssenter. Dette er for å vise det oppgraderte treningssenteret i Strusshamn med den nye spinningssalen som har 36 nye spinningssykler + hva som nå er i senteret. Ingen betaling eller forpliktelser, kun en invitasjon til å se tilbudet. Litt forfriskninger vil bli servert. Det kommer arrangements-invitasjon på FB-gruppen vår her:

https://www.facebook.com/events/1248438852007394/

Astrik Spania april 2020

Det offisielle Astrik programmet går torsdag-tirsdag, fra fredag vil vi lage turforslag.

Turen er lagt opp slik at det er noe for alle. Vi deler opp i grupper etter ønsket lengde og hastighet. Vanligvis kjører en hurtig gruppe ut først, den andre gruppen holder gjerne sammen hele eller deler av turen avhengig av hvor langt en ønsker å kjøre.

Dags-etapper er på mellom 80 og 160 km i varierende terreng. Vi prøver å finne småveier som går gjennom landsbyer, landsbygden og gjerne over noen småfjell. Alle etapper har avkortningsmuligheter om treningsgrunnlaget ikke helt ble slikt som tenkt eller en bare ønsker en litt roligere dag.

Klikk her for mer informasjon om Astrik treningstur til Spania i april 2020. Vi har også en PDF med informasjon for deg!