Vintertilbud på Stamina i vinter

Vi gleder oss til 3 nye år sammen med Stamina! Hva tilbyr vi så videre?

  1. Vinterkort med full tilgang til Stamina og tilgang til all trening der fra 1. oktober 2016 til ut mars 2017. Pris kr. 2300 inkludert kort og ferdig subsidiert.
  2. Helårskort for hele familien, med månedspris kr. 399 pr. mnd pr. familiemedlem + kr.199 i startavgift for familiemedlemmer som ikke er Astrik-medlem. Astrik medlem slipper startavgiften på kr. 199. Gjelder husstandens medlemmer, hvor minst en er Astrik-medlem.
  3. Vi har ikke valgt felles spinning videre, da fri trening har gitt mange flere Astrikere ut i aktiv trening, men vi har forhandlet om dette. Ønsker alle felles spinning istedenfor fri trening, må vi selvsagt se på dette.

Om du ønsker helårskort og alle familiemedlemmer er Astrikere, kommer det et sommerstilbud i 2017 som gir bedre årspris totalt, om dette er tilfellet, velg da vinterkort for alle familiemedlemmene nå. Det er videre kun de som betaler inn til klubbkonto kontonummer 3624.24.46555 innen 28.09.2016 for aktuell valgt trening, som får tilgang og blir registrert hos Stamina i første pulje. Det blir mulig for påmelding også i etterkant, mister gjerne noen dager, men får fortsatt mange gode dager til trening på senteret. Merk innbetaling med navn, vinterkort eller helårskort, + antall familiemedlemmer utenom Astrik-medlemmet (Eks: 1 Astrik + 3).

Mer info på Facebook om dette!