Astrik 10 år – æresmedlemmer og klubbmestere 2017

Fantastisk flott og hyggelig markering av klubbens 10-års jubileum!  Takker alle for deres bidrag for at vi skulle ha en hyggelig og flott kveld sammen.

Det ble utnevnt æresmedlemmer av klubben for særlig innsats over tid for klubben over flere år. Arild Waale Næss, Tormod Strømsnes og Erlend Alvåker.

Til slutt, gratulerer til årets klubbmestere: Sissel Nygaard og Eirik Spurkeland.