Vintertilbud – innetrening Stamina!

Det nærmer seg raskt tid for innetrening og det kan nå bestilles og betales inn for ønsket trening.

Alternativer:

  1. Vinterkort med full tilgang til Stamina og tilgang til all trening der fra 1. oktober 2018 til ut mars 2019. Pris kr. 2300 inkludert kort/ iqey og ferdig subsidiert.
  2. Helårskort for hele familien, med månedspris kr. 399 pr. mnd pr. familiemedlem + kr.199 i startavgift for familiemedlemmer som ikke er Astrik-medlem. Astrik medlem slipper startavgiften på kr. 199. Gjelder husstandens medlemmer, hvor minst en er Astrik-medlem.
  3. De aldersbestemte beholder ordningen som for 2017 -2018.

Om du ønsker helårskort og alle familiemedlemmer er Astrikere, kommer det også et sommerstilbud i 2019 som gir bedre årspris totalt, om dette er tilfellet, velg da vinterkort for alle familiemedlemmene nå. Det er videre kun de som betaler inn til klubbkonto Kontonummer 3624.24.46555 innen 29.09.2018 for aktuell valgt trening, som får tilgang og blir registrert hos Stamina i første pulje. Det blir mulig for påmelding også i etterkant, mister gjerne noen dager, men får fortsatt mange gode dager til trening på senteret. Merk innbetaling med navn, vinterkort eller helårskort, + antall familiemedlemmer utenom Astrik-medlemmet (Eks: 1 Astrik + 3).

Da er det bare å melde seg på!