Årsmøte 19. mars avlyst

Angående kommende planlagt årsmøte for 2020, så må dette meldes avlyst.

Folkehjelpen har gått i smittevernberedskap og kansellert alle bookinger av deres lokaler. Det betyr at vi også står uten lokale kommende torsdag 19.03.2020 til planlagt årsmøte for Astrik.

Situasjonen med Corona-viruset og de tiltak som er satt i sving av helsemyndighetene, gjør at vi da utsetter årsmøtet for klubben vår. Budsjettet for 2019 ferdigbehandles av kasserer og vil bli gjennomgått av revisorer og rapporteres inn av formann/ leder innen utløpet av mars måned etter planen. Dette for at vi da kan søke om tiltrengte driftsmidler for 2020 og gjøre ferdig en del formelle oppsett. Denne delen ferdigstilles på sidelinjen. Nytt budsjett for 2020 og fremdriftsplan for klubben generelt + vanlig gjennomgang av 2019 budsjettet, vil utsettes til årsmøte kan avholdes og voteres over som normalt og årsmøte kan sette inn de tiltak som er ønsket der en ser behov for dette.

Ny innkalling vil sendes ut til alle klubbmedlemmer når dette synes forsvarlig og alt ligger til rette for det.

Mvh Styret i Askøy Sykkel og Triathlonklubb