Nye medlemmer til styret for 2021

Hei alle Astrik venner!

Det er tid for å finne nye medlemmer til styret for 2021 i Astrik.
Håper det er noen som har lyst og kan tenke seg å bidra litt for denne fine klubben.

Valg-komiteen ber kandidater om å ta kontakt med valgkomiteen, se kontaktinformasjon nede på dette innlegget.

De stillingene som vi trenger å fylle fra 2021 er:

  1. Nestleder
  2. Kasserer
  3. Varamedlem
  4. Styremedlem, sekretær

Oppgaver

Nestleder:  Oppgave: Stedfortreder for leder, kontaktperson juniorgruppe, ansvar for mediakontakt og sponsorkontakt.

Styremedlem, sekretær:  Oppgave: Referent på styre og medlemsmøter, være klubbens arkivar.

Kasserer:  Oppgave: Føre klubbens regnskap, disponere klubbens bankkonti, foreta utbetalinger, ansvar utsendelse av kontingent, klubbens årsregnskap, økonomi og budsjett, ansvar for klubbens medlemskartotek.

Varamedlem: Oppgave: klubbvogn med utstyr, varamedlem i styret.

For leder sine oppgaver for sammenlikning:

(Formann: Oppgave: Organisere og lede klubbens arbeid, kjenne til og forstå idrettens lovverk, samarbeide med valgkomiteen og gjennomføre årsmøte, være klubbens talerør i kommunen, forberede og lede styre og lagsmøter, ansvar for adresseforandringer til krets/ forbund, utarbeide og ajourføre klubbens aktivitets og handlingsplan. Rittsøknader.
Andre oppgaver: Kurs og utdanningsansvar. Kontakt overfor Askøy Idrettsråd (IRA), Ansvarlig for årsrapport fra styret. Ansvar for lånesykler. Fylle ut vaktlister til arrangementer.)

For Valgkomiteen
Per Magne, Frode og Tormod
kontakt: torm-st@online.no / 97120442