Innkalling til digitalt årsmøte i Askøy Sykkel og Triathlonklubb 2021

 • Dato og tidspunkt
  • Onsdag 24.03.2021 kl. 19.00
 • Sted
  • Digitalt live-stream på web

Grunnet at dette er digitalt årsmøte, må de medlemmer som vil delta på live-stream møtet, melde seg på til møtet på forhånd, så styret får sjekket at deltagere er stemmeberettigede og at dokumenter + instruksjoner videre kan sendes direkte til de påmeldte møtedeltakerne.

De som melder seg på har frist til dagen før årsmøtet til dette, den 23.03.2021 kl. 12.00. Påmelding sendes innen nevnte frist med medlemsnavn og aktuell personlig e-postadresse som kan benyttes for møtet til: leder@astrik.no

Forslag som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende snarest mulig og senest 10 dager før årsmøtet, innen den 14.03.2021. Årsberetningene må også være klare innen den 17.03.2021. Mangler du e-posten om årsmøtet 24.03.2021, send en e-post og oppgi navn og sendt forespørsel til leder@astrik.no.

Saksliste

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede gjøres ved påmelding.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Dirigent og referent er klubbformannen som leder møtet digitalt. 2 medlemmer underskriver protokollen, henholdsvis leder og Sveinar R. som for 2020.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta nytt budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan 2021.
 10. Foreta følgende valg:
 • leder
 • styremedlemmer, 2 personer, kasserer og nestleder + 1 varamedlem.

Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

 • Revisorer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
 • Valgkomité med 1 nytt medlem for neste årsmøte 2022

Styret ønsker alle velkommen til årsmøtet 2021!
Med vennlige hilsninger fra oss i styret for Askøy Sykkel og Triathlonklubb.