Forslag og saker til årsmøte

Årsmøte for klubben er satt til

  • onsdag 6. mars 2019 kl. 18.30

Sted

Forslag og saker som ønskes behandlet

Alle forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet utenom de faste sakene, skal være styret i hende som tidligere meldt innen den 01.02.2019 for videre behandling. Det er altså fortsatt mulig å melde inn saker som ønskes behandlet. Årsrapporter skal også være klare senest 1 uke før årsmøtet, den 27.02.2018 – med kopi til styret v/ leder.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmer senest én uke før årsmøtet.

Mvh Per Victor Herland