Årsmøte 2020 – innkalling

Det innkalles med dette til årsmøte torsdag den 19.03.2020 i Folkehjelpshuset på Tveit, Askøy.

 • Torsdag 19. mars 2020
 • Klokka 19:00
 • Folkehjelpshuset på Tveit, Askøy

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende snarest mulig og senest to uker før årsmøtet den 05.03.2020.

Årsberetninger må være klar til den 12.03.2020 og kopi sendt leder@astrik.no senest samme dato, slik at disse kan bli ivaretatt om gruppen selv ikke kan fremføre beretningen under årsmøtet.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og forretningsorden
 3. Valg av dirigent og sekretær + to personer til å underskrive protokoll.
 4. Behandle og gjennomgå årsberetninger
 5. Behandle Askøy sykkel og Triathlonklubb sitt regnskap for 2019
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2020
 8. Vedta budsjett 2020
 9. Behandle organisasjonsplan
 10. Valg

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøte 2020!

Med vennlige hilsninger,
Styret, Askøy Sykkel og Triathlonklubb