Årsmøte Askøy Sykkel og Triathlonklubb 2020

Årsmøtet ble gjennomført og avholdt på web med live-stream som planlagt den 11.06.2020. Årets budsjett preges ellers sterkt av Corona-tilstandene og det er gjort flere kutt for å komme i havn. Det er prioritert at treningstilbud skal bestå sammen med grunnpilarer for sosiale aktiviteter og eventuelle turer. Dette betinger at alle støtter opp om klubben og betaler sin medlemskontingent, slik at vi kan tilby treninger, turer, eventuell transport osv. også gjennom sommer/ høst og vinter til vår 2021. Mer utfyllende referat er sendt alle medlemmer direkte. Styret håper at alle vil stille positivt opp om klubben og sikre drift gjennom en vanskelig Corona-tid. Gledelig nytt ellers: Vi beholder samme medlemskontingenter for 2020 som i 2019. Disse vil nå sendes ut. Er du med? 👍😀

Hilsen fra styret i Askøy Sykkel og Triathlonklubb 2020