Årsmøte for klubben onsdag 14. mars 2018 kl. 18:30

Sted

  • Folkehjelpshuset på Tveit fra kl. 18.30

Årsmøtet
Alle forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet utenom de faste sakene, skal være styret i hende som meldt innen den 07.02.2018 for videre behandling. Det er altså fortsatt mulig å melde inn saker som ønskes behandlet. Årsrapporter skal også være klare senest 1 uke før årsmøtet, den 07.02.2018 – med kopi til styret v/ leder.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmer senest én uke før årsmøtet.
Velkommen!

Mvh Per Victor Herland