Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet ons. 14. mars 2018

Sted

 • Folkehjelpshuset på Tveit, Askøy

Dato og tidspunkt

 • Onsdag 14. mars 2018 kl. 18.30

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta nytt budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg
  1. Leder og nestleder
  2. Varamedlem, 1 person fra 2018
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. Revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vedlagt følger følgende dokumenter

 • Det siste året har det vært større avgang av medlemmer i klubben enn ønsket. En stund nærmet vi oss nedover mot 100 medlemmer, men dette har snudd etter jevnt påtrykk fra leder gjennom bli kjent med Astrik og spinning gjennom høst og vinter. Det er nå oppe igjen i 112 medlemmer, med fortsatt en positiv vending, men det er behov for at noen flere er med her, for å snu trenden som har vært siste året. Erlend Alvsåker har levert et forslag til behandling for økt rekruttering for aldersbestemte. Styret er postivt innstillt til forslag om økt rekruttering, økt rekruttering er nå nødvendig både for aldersbestemte og seniorer, på både dame og herresiden. Vi må bli enige om tiltak. Sak 1 Rekruttering
 • Sponsing. Det er kommet inn forslag fra Tormod Strømsnes, om at vi kanskje skulle vurdere å sponse Vita Heine, for at hun skal kunne lykkes på veien mot profflivet i sykkelsporten. Det var mulighet for flere valg for sponsing, som også kunne gi oss noe tilbake. Les mer her:https://www.ibelieveinyou.no/ibiy-no/src/#!/projectdetail/7468/til-hoyden-for-a-ta-nye-steg-videreStyret er positivt innstillt til et av de rimeligere forslagene, men likevel noe som kan gi oss noe tilbake. Dette forslaget må videre sees i sammenheng med all sponsorvirksomhet klubben har og på midlene som benyttes for tiltak utenfor klubben.
 • Forslag til medlemskontingent: Styret har ikke funnet grunnlag for å øke kontingentene for 2018. Videre kontingenter avhenger bedre rekruttering og økte inntekter igjen, for å bedre driftsgrunnlaget for klubben og gi gode rammer for driften.
 • Forslag til budsjett Budsjettforslag årsmøte 2018

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret